Klassenouders


De klassenouders voor 2019 - 2020
 
 
 Groep  Klassenouders
 Groep 1   Naomi (moeder van Juul)
  Patty (moeer van Raff)
 Groep 2   Moeder van Bastiaan
  Moeder van Lianne
  Moeder van Amy
 Groep 3   Ilse (moeder van Liam)
  Brigitte (moeder van Maiely)
 Groep 4   Moeder van Julia D
  Vader/moedr van Josiah
  Barbara, (moeder van LIv)
 Groep 5   Moeder van Melanie
  Moeder van Francisco
 Groep 6   Marjolein (moeder van Finn)
  Yolanda (moeder van Sierra)
  Monique (moeder van Christiaan)
 Groep 7   Moeder van Milan V
  Moeder van Milan en Jayden
  Moeder van Finn
 Groep 8   Marleen (moeder van Laura)
  Emine (moeder van Batuhan)
  Bianca (moeder van Mark)

Taak en functie klassenouder?


 Een klassenouder is de contactpersoon voor de overige ouders van een klas. Hij/zij fungeert als aanspreekpunt en coördineert samen met de leerkracht de inzet van andere ouders bij diverse activiteiten. Bij de start van het schooljaar worden door de commissieleden “klassenouder” die een onderdeel is van de oudervereniging, ouders gezocht om voor een specifieke klas de organisatie van diverse taken in de klas/groep op zich te nemen. Deze taken worden niet alleen via de leerkracht aangeboden. Ook de oudervereniging heeft als organisator van vele activiteiten op school een grote rol daarin. De oudervereniging is degene die het orgaan klassenouder heeft ingesteld. Het takenpakket bestaat uit: ï‚· Een eerste aanspreekpunt is voor de leerkracht voor het verkrijgen van hulp door de ouders, voor de ouders en voor de oudervereniging; ï‚· Het voeren van overleg met de leerkracht bij welke activiteiten steun van de ouders gewenst is; ï‚· Het werven van ouders voor diverse activiteiten, zoals meester/juffendag (versieren van de klas???), uitstapjes met de klas waarbij vervoer geregeld moet zijn, begeleiden van sportevenementen etc.; ï‚· Ideeën voor een activiteit binnen de klas bij de leerkracht aanreiken. Een heel diverse functie en leuk om te doen! “De klassenouder moet aandacht durven vragen, gemakkelijk contacten kunnen leggen en actie durven te ondernemen……maar u staat er niet alleen voor.” Een klassenouder coördineert zaken en delegeert taken en uiteraard is het leuk als hij/zij als ouder zelf ook deel kan nemen aan een evenement, maar dat is geen vereiste. Hierbij kan de klassenouder ook altijd beroep doen op de oudervereniging of andere klassenouders om hulp vragen. De klassenouder is geen aanspreekpunt waar het probleem tussen leerkracht en ouders betreft. Hiervoor zijn andere paden binnen school. Wel kan de klassenouder zaken bij de leerkracht bespreekbaar maken.