Digitale Geletterdheid


Sinds dit schooljaar 2021-2022 staat digitale geletterdheid hoog op onze agenda. Het is een van de speerpunten van goed onderwijs, omdat wij vinden dat de maatschappij steeds meer van ons vraagt om digitaal vaardig te zijn. Wij willen het belangrijk om ook onze leerlingen al vroeg digitaal vaardiger te maken! Hiervoor hebben wij jaarlijks een lesprogramma bedacht die aansluit bij de leerlingdoelen op het gebied van digitale vaardigheden van Meer Primair. Aan bod komen lessen op het gebied van ICT-basisvaardigheden(Word en Powerpoint) , Mediawijsheid(Veilig internetten), Informatievaardigheden(omgaan met Google) en Computional Thinking(Programmeren).
De lessen sluiten aan bij de 21e-eeuwse vaardigheden.

De doelen van ICT-basisvaardigheden en Informatievaardigheden worden geintegreerd aangeboden bij onze taal- en zaakvaklessen.
Voor de lessen in Mediawijsheid en Computional Thinking komen onze ICT-coordinatoren juf Esther Wijnands en meester Niels Boersma  jaarlijks de klassen in om lessen te geven aan de kinderen in alle groepen. Via deze website pagina willen wij u hier een impressie van geven.
 

De kleutergroepen


De kleutergroepen krijgen les met robotjes. De Beebot en de ozobot. Bij de Beebot leren de kinderen om een bij achtige robot te programmeren naar plaatjes op een kaart of bijvoorbeeld naar letters. Op de Beebot staan pijltjes afgebeeld die de Beebot naar een bepaalde richting sturen. De kleuters kunnen d.m.v. een pauzeknop de Beebot ook naar plaatjes achter elkaar programmeren. We sluiten aan bij het thema wat aan bod komt in de klas. Zodoende werken wij zowel aan programmeren als aan de woordenschat. Kleuters die al wat meer aankunnen kunnen de Beebot ook naar letters programmeren en zodoende woorden maken. Hiervoor hebben wij een lettermat.De ozobot

Ozobot is het kleinste programmeerbare robotje ter wereld! Het robotje is erg klein, maar de (programmeer)mogelijkheden zijn groot. De kleine robotjes zijn vooral bedoeld voor kinderen van 5 t/m 12 jaar oud.

Aan de onderkant van Ozobot zit een kleurensensor. Hierdoor kan het robotje kleuren volgen. Met een stift gaan onze kleuters bijvoorbeeld lijnen tekenen in verschillende kleuren en Ozobot volgt deze lijnen. We leren ze om goede lijnen te tekenen, maar ook om goede kleurcombinaties te maken. Door middel van het voorlezen van een verhaal gaan de kleuters door goed te luisteren de juiste lijnen tekenen en daarna mogen zij natuurlijk de ozobot vastpakken en daadwerkelijk laten rijden om hun getekende lijnen. Spannend!