Kiva School


Christelijk basisschool Vesterhavet  is een Kiva School. Wat dat inhoudt leest u in het onderstaande document.
Tevens hebben wij een fraaie KiVa Oudergids: Deze kunt u hier bekijken.


‘Samen maken wij er een fijne school van.’
Een veilige omgeving voor leerlingen en onderwijspersoneel houdt in dat er een prettige sfeer op school is. Incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal en agressie worden voorkomen. Dat doen we op Vesterhavet door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden of adequaat te reageren wanneer een situatie zich voordoet.
Met de methode KiVa willen wij preventief het pesten tegen gaan. KiVa is een preventief schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten.
KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school behouden.
We hanteren op Vesterhavet de Kiva-regels. Deze hangen duidelijk zichtbaar in de school. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk hoe we met elkaar omgaan. 
Binnen Vesterhavet is er ook een Kiva-team. Dit zijn een viertal leerkrachten, die alles rondom Kiva coördineren.

 
KiVa Veiligheidsprotocol

Kiva regels onderbouw

Kiva regels bovenbouw

Thema brief: onderbouw nr1
Thema brief: bovenbouw nr1
Thema brief: onderbouw nr 2
Thema brief: bovenbouw nr 2
Thema brief: onderbouw nr 3
Thema brief: bovenbouw nr 3
Thema brief: onderbouw nr 4
Themabrief: bovenbouw nr 4
Themabrief: onderbouw nr 5
Themabrief: bovenbouw nr 5
Themabrief: onderbouw nr 6
Themabrief: bovenbouw nr 6
Themabrief: onderbouw nr 7
Themabrief: bovenbouw nr 7
Themabrief: onderbouw nr 8
Themabrief: bovenbouw nr 8