Over Vesterhavet


Vesterhavet is een christelijke basisschool in de wijk Bornholm in Hoofddorp. Onze school staat open voor kinderen van alle gezindten, die het eigene van het christelijk onderwijs op onze school respecteren.
Wij bieden kinderen maximale ontplooiing door de aanbieding van een breed pakket aan cognitieve en creatieve vakken. 
De school legt een sterk accent op de kunst van het leren en wil een veilige haven zijn voor iedere leerling.
Wij creëren een sfeer waarbij alle kinderen en hun ouders zich veilig en welkom voelen.
Het team van Vesterhavet wil alle leerlingen de zorg geven die ze nodig hebben. 
Het is onze ambitie om uit ieder kind het maximale te halen: op cognitief, sociaal emotioneel en creatief gebied.